E-Invoice

E-Invoice icon
  • Android 4.4 +
  • Version: 1.0.3
  • 7 MB
Download

Updated to version 1.0.3!

Ứng dụng này cho phép duyệt và ký hoá đơn điện tử.

Các hoá đơn điện tử đang dần thay thế hoá đơn viết tay.

Hoá đơn điện tử có thể sửa dễ dàng trước khi phát hành.

Có thể qua nhiều người duyệt và sau cùng là ký để đảm bảo độ chính xác của hoá đơn trước khi được phát hành.

  • 4
4 (1)
Screenshots
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 100+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download E-Invoice v1.0.3! All without registration and send SMS!